Guma lita

Guma lita

guma lita wrocławGuma lita, oferowana jest w postaci uszczelek, stopek wykrojów, pasów, taśm, płyt gumowych oraz nawojów. Detale z gumy wycinane są w wykonaniu tradycyjnym oraz samoprzylepnym. Warstwa samoprzylepna zapobiega podwijaniu się uszczelek podczas montażu, lub przy zastosowaniu odpowiednio mocnego kleju guma samoprzylepna oferowana jest w formie stopek lub elementów dystansowych niewymagających dodatkowych łączników. Guma lita znajduje zastosowanie jako uszczelki, dylatacje,przekładki, wytłumiania, stopki antypoślizgowe, elementy montażowe. W ciągłej sprzedaży posiadamy i przetwarzamy gumę w grubości od 1mm do 20 mm. W zależności od wymagań klienta oferujemy gumę zwykłą, olejoodporną, gumę termoodporną i kwasoodporną oraz gumę silikonową.

uszczelki z gumy
pasy gumowe
Rodzaje oraz parametry gumy litej

Ogólne parametry
Zakres grubości: od 1 mm do 50 mm
Gęstość: 1200 – 1500 kg/m3
Twardość: od 60 do 75°Sh
Kolor: czarny


 Charakterystyka techniczna mieszanek gumowych.

Guma na bazie kauczuku etylowo-propylenowego EPDM.

Guma lita EPDM posiada dobra odporność na gorącą wodę i parę wodną, roztwory mydła i środków piorących, roztwory kwasów i zasad, trudnopalne ciecze hydrauliczne typu , płyny hamulcowe na bazie glikoli.
Guma lita EPDM posiada brak odporności na oleje i smary mineralne, paliwa, węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane.

Zakres temperaturowy: od -50 do +130°C specjalne do +150°C,
Wykonanie: zwykłe lub zbrojone ( z 1 lub 2 przekładkami tkaninowymi).
Kolor: czarny
Powierzchnia: gładka lub faktura tkaniny.


Gumy na bazie kauczuku nitrylowego NBR.

Dobra odporność na: smary oleje (opałowe, silnikowe, transformatorowe), benzynę, alkohol, propan, butan, płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne; wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach, wodę do 60°C. (specjalne 100°C).
Brak odporności na: oleje i smary silikonowe, ciecze hydrauliczne typu HFD, płyny hamulcowe na bazie glikolu, stężone kwasy i ługi, estry.

Zakres temperaturowy: od -30 do +100 °C,
Wykonanie: zwykłe lub zbrojone ( z 1 lub 2 przekładkami tkaninowymi).
Kolor: czarny
Powierzchnia: gładka lub faktura tkaniny.


Guma bazie kauczuku butadienowo-sterynowego SBR.

Dobra odporność na: alkohol, kwasy i zasady nieorganiczne, wodę, płyny hamulcowe na bazie glikoli.
Brak odporności na: benzynę, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne aromatyczne i chlorowane.

Zakres temperaturowy: od -50 do +100°C.
Wykonanie: zwykłe lub zbrojone ( z 1 lub 2 przekładkami tkaninowymi).
Kolor: czarny.
Powierzchnia: gładka lub faktura tkaniny


Gumy na bazie kauczuk chloroprenowego CR.

Dobra odporność na: ozon, freon, alkohol, glikol, wodę i parę wodną, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady, olej napędowy, oleje i smary silikonowe.
Brak odporności na: aminy, estry, ketony, węglowodory aromatyczne i chlorowane, paliwa ropopochodne.

Zakres temperaturowy: od -40 do +110°C krótkotrwale do +130°C,
Wykonanie: zwykłe lub zbrojone ( z 1 lub 2 przekładkami tkaninowymi).
Kolor: czarny
Powierzchnia: gładka lub faktura tkaniny.


Guma na bazie kauczuku silikonowego VMQ / MVQ.

Dobra odporność na: tlen, ozon, alkohol, wodę do 100°C, rozcieńczone roztwory soli, oleje i smary mineralne, warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD.
Brak odporności na: parę wodną powyżej 100°C, stężone kwasy i zasady, estry i etery, węglowodory alifatyczne i aromatyczne (toulen, ksylen).

Zakres temperaturowy: od -60 do +200°C krótkotrwale do 315°C
Kauczuki silikonowe mają dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenia trwałe przy ściskaniu, bardzo dobra odporność na tlen i ozon. Wykazują dużą odporność na wysokie i niskie temperatury, są niepalne, natomiast charakteryzują się małą wytrzymałością na rozdzieranie oraz stosunkowo dużą ścieralnością, co eliminuje silikon z zastosowań w połączeniach ruchomych.


Guma na bazie kauczuku fluorowego, VITON FPM/FKM.

Dobra odporność na: oleje i smar mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC), próżnię, promieniowanie UV, ozon, kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy).
Brak odporności na: stężone kwasy organiczne (octowy, mrówkowy), stężone roztwory ługu sodowego i kwasów, ketony, estry i etery małocząsteczkowe np: (octan etylu, doksan), gorącą wodę i parę wodną.

Zakres temperaturowy: od -25 do +200°C
Wulkanizaty kauczuku fluorowego odznaczają się szczególną odpornością cieplną i chemiczną, są  niepalne.  Wykazują też niewielką przepuszczalność gazów i minimalny spadek wagi w warunkach pracy w próżni. Elastomery fluorowe są odporne jest na ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, gorące oleje, smary i paliwa.