Mikroguma

Mikroguma

mikroguma wrocław

Mikroguma jest to guma porowata o strukturze zamknięto- komórkowej. Jest to materiał elastyczny, antypoślizgowy, który nie chłonie wody, nie starzeje się i jest sprężysty. Poddaje się naciskowi, po uwolnieniu wraca do poprzedniej postaci (posiada dużą odporność na odgniatanie).
Dostępna jest w postaci wykrojów, detali sztancowanych, płyt lub nawojów. Oferowana jest w różnej gramaturze oraz twardości. Płyta gumowa mikroporowata ze względu na swoje właściwości ma bardzo szerokie zastosowanie. Wykroje z Mikrogumy realizowane metodą wykrawania lub sztancowania wykorzystywane są jako: uszczelki, podkładki, przekładki, wytłumiania, izolacje, stopki antypoślizgowe, elementy montażowe, taśmy, elementy dystansowe.

Mikroguma samoprzylepna

Mikrogumy samoprzylepne oferowane są w formie detali sztancowanych, wykrawanych, płyt oraz taśm z zastosowaniem klejów o różnej przylepności dedykowanych do różnych podłoży oraz warunków stosowania. Poniżej przedstawiono kila rodzajów mikrogum w zróżnicowaniu odporności na rożne media

mikroguma producent wrocław mikroguma EVA mikroguma producent

 Struktura oraz właściwości mikrogumy

mikroguma EPDM wrocławMikroguma jest materiałem porowatym zwykle o strukturze komórek zamkniętych, w twardościach  od 20 do 50°Sh i gramaturze od 60 do kilkuset kg/m3.  W ofercie Firmy KT Polska znajduje się miedzy innymi mikroguma EVA, EPDM, SBR, oraz inne.


Rodzaje Mikrogumy

Parametry: mikrogumy EPDM:
Zakres grubości: od 2 mm do 35 mm
Gęstość: od 70 do 175 kg/m3
Twardość: od 25 do 50°Sh
Kolor: czarny

Mikroguma EPDM wykazuje dobra odporność na: gorącą wodę i parę wodną, roztwory mydła i środków piorących, roztwory kwasów i zasad, trudnopalne ciecze hydrauliczne typu , płyny hamulcowe na bazie glikoli.
Mikroguma EPDM wykazuje brak odporności na: oleje i smary mineralne, paliwa, węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane.


Parametry mikrogumy SBR:
Zakres grubości: od 2 mm do 35 mm
Gęstość: od 150 do 300 kg/m3
Twardość: od 40 do 50°Sh
Kolor: czarny

Guma porowata SBR wykazuje dobra odporność na: alkohol, kwasy i zasady nieorganiczne, wodę, płyny hamulcowe na bazie glikoli.
Guma porowata SBR wykazuje brak odporności na: benzynę, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne aromatyczne i chlorowane.


Parametry mikrogumy CR:
Zakres grubości: od 2 mm do 35 mm
Gęstość: od 120 do 160 kg/m3
Twardość: od 40 do 50°Sh
Kolor: czarny

Guma porowata  CR wykazuje dobra odporność na: ozon, freon, alkohol, glikol, wodę i parę wodną, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady, olej napędowy, oleje i smary silikonowe.
Guma porowata CR wykazuje brak odporności na: aminy, estry, ketony, węglowodory aromatyczne i chlorowane, paliwa ropopochodne.

 

Parametry mikroguma EVA:

Zakres grubości: od 2 mm do 47 mm
Gęstość: od 90 do 160 kg/m3
Twardość: od 35 do 50°Sh
Kolor: czarny
Mikroguma EVA wykazuje dobra odporność na: kwas octowy, gliceryna, ługi, kwasy tłuszczowe woda morska itp.

Mikroguma EVA wykazuje brak odporności na: aceton, benzol, brom, octan, chlor, keton, styren, toluen, ksylen, olej mineralny.